DOSTĘP DO INFORMACJI NIEOGŁOSZONYCH
Zgodnie z ustawą (Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniona na wniosek.

Aby uzyskać informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej należy pobrać wniosek i dostarczyć do siedziby Firmy lub wysłać faksem: (32) 734-65-11.

Pobierz wniosek:
      w formacie PDF, RTF

Data wytworzenia informacji:  08:34  08-12-03
Osoba, która wytworzyła informację:  Grzegorz Bryła
Osoba, która odpowiada za jej treść: 
Data udostępnienia informacji:  08:34  08-12-03
Osoba, która wprowadziła informację:  Grzegorz Bryła
Ostatnia aktualizacja:  10:56  22-12-03
Liczba osób odwiedzających podstronę:  7420